Het coalitieakkoord is getekend en de nieuwe coalitie in Zwolle gaat nu echt beginnen. Misschien wel logisch is er wel het nodige commentaar op het akkoord. Kiezers van alle partijen, en zeker van GroenLinks en Swollwacht, hebben wel wat aan te merken. Het akkoord is dan ook niet een kopie van de respectievelijke verkiezingsprogramma’s, maar het resultaat van vele gesprekken tussen de partijen. Vier om precies te zijn, naast GroenLinks en Swollwacht ook de ChristenUnie en de VVD.

Het zijn ook de vier grootste partijen in de Zwolse gemeenteraad. Samen hebben ze 25 zetels, tegen 14 voor de vier oppositiepartijen. De ChristenUnie had de meeste stemmen, maar heeft net als GroenLinks 7 zetels. Swollwacht, dat flink inzette op ‘geen windmolens’, heeft er 6 en de VVD 5. De ChristenUnie had het voortouw bij de formatieonderhandelingen en koos voor deze partijen, waarbij de VVD zou moeten zorgen voor bestuurlijke continuïteit (samen met de twee wethouders van de ChristenUnie). GroenLinks had uiteraard liever een andere partij gehad, maar ten eerste kan GroenLinks dat niet in z’n eentje bepalen en ten tweede hadden de twee andere potentiële partijen D’66 en PvdA behoorlijk verloren bij de verkiezingen.

De gesprekken tussen de vier partijen duurden wel even. Logisch ook met zo’n divers gezelschap. En er was het nodige te bespreken. Dat er uiteindelijk een akkoord ligt, dat door alle betrokken fracties onderschreven wordt, is dan ook netjes. Maar zoals gezegd: commentaar is er wel. Er zou vast al minder commentaar zijn geweest als de gesprekken zich meer in de openbaarheid hadden afgespeeld of als er een raadsprogramma was gekomen. Maar die wensen van GroenLinks werden (in ieder geval nu nog) niet gehonoreerd. Nu is het dus wat meer uitleggen en proberen de komende jaren het GroenLinks-geluid, dat wel degelijk flink aanwezig is in het akkoord, duidelijk te laten horen.

Het scheelt al dat GroenLinks twee wethouders in het college krijgt. Wethouders die zich met enkele belangrijke zaken bezig gaan houden, namelijk de zorg en de energie-transitie (oftewel de overgang naar energiebronnen waarvoor geen fossiele bronnen nodig zijn). En met name op het gebied van de zorg zijn er wat commentaren te lezen, commentaren die zeggen dat het met de zorg minder wordt in Zwolle. En dat wordt vooral GroenLinks aangerekend.

Er wordt inderdaad wel veel aandacht besteed aan de zorg in het coalitieakkoord. Logisch, want er is ineens een groot tekort ontstaan van 10 miljoen. Alhoewel groot, iets meer dan de helft van de Zwolse begroting van zo´n half miljard wordt aan de zorg besteed. In dat opzicht is het dus een relatief klein tekort. Maar toch, het tekort kan niet blijven bestaan. Nu kun je natuurlijk zeggen dat het dan maar minder moet, maar dat is niet de bedoeling. Het moet anders met dan hopelijk ook minder kosten. En daarbij moet breder gekeken worden dan enkel naar de zorgkanten die nu extra geld kosten.

Heel duidelijk voor GroenLinks is dat nog steeds de wensen van de cliënt uitgangspunt moeten zijn, niet dat wat simpelweg het goedkoopste is. Ook in andere steden wordt er hard gewerkt aan veranderingen binnen de zorg, waarbij de cliënt wordt ontzien. Daar wil Zwolle bij aansluiten. Maar het moet dus niet zo zijn, dat de ondersteuning simpelweg verminderd wordt.  Een mooie taak voor onze wethouder om dat allemaal onder controle te krijgen. En gelukkig is ook niet afgesproken dat die 10 miljoen tekort in 1 keer opgelost moeten worden. Daar mogen enkele jaren overheen gaan.

Bij de energie-transitie heeft vooral Swollwacht water bij de wijn moeten doen. Zij hadden immers tijdens de verkiezingscampagne een groot punt gemaakt van eventuele windmolens. Die mochten er niet komen. Nu staan er toch een aantal gepland op de Tolhuislanden. Hun argument om dat alsnog toe te staan is het feit dat de regering inmiddels besloten heeft dat we voortaan gasloos moeten bouwen, eerder nog dan eerst was aangegeven. Voor o.a. GroenLinks wel fijn, al zal duidelijk zijn dat de nu geplande windmolens nog lang niet genoeg energie zullen leveren om de ambities voor Zwolle te realiseren. Maar er gebeurt dus wat. Aan de wethouder de schone taak om die windmolens en veel andere nieuwe energiebronnen te verkopen aan de inwoners, zeker die die er in de directe omgeving mee te maken krijgen. Mooi is, dat in zo ongeveer alle portefeuilles aandacht is voor duurzaamheid.

Een ander punt wat in de verkiezingscampagne een centrale rol speelde, was de zondagsopening (of in Zwolle tot nu toe beter ‘zondagssluiting’). Aan de ene kant is daarover niet iets afgesproken in het coalitieakkoord, aan de andere kant juist heel veel. Eigenlijk is het tot een open kwestie verklaard, waarbij het City Centrum als vertegenwoordiger van de winkeliers in de binnenstad een voorstel doet. Alle partijen kunnen er dan vrij over stemmen en accepteren dan ook het resultaat. Oftewel: het zal niet lang meer duren voordat veel winkels in Zwolle elke dag open zijn. Voor GroenLinks was dit voor de verandering eens niet zo’n belangrijk onderwerp. Wel wilde de partij graag uitgebreide aandacht voor kunst en cultuur rondom de zondagsopening. En dat staat dan ook duidelijk in het akkoord.

Voor GroenLinks wel een belangrijk, maar ook lastig onderwerp, is hoe vanuit de gemeente om te gaan met vliegveld Lelystad. GroenLinks landelijk is tegen de uitbreiding van Lelystad en de plaatselijke afdeling is het daar mee eens. Echter, vanuit de gemeente kunnen we alleen maar meepraten over het beperken van de overlast van de extra vliegtuigen als we de uitbreiding op zich accepteren. Doen we dat niet, dan worden we meteen van de overlegtafel verwijderd. En zo staat het dus ook in het akkoord: we willen de overlast zoveel mogelijk beperken. Levert dat dan een conflict op met het landelijke standpunt? Ik zou haast zeggen ‘jee’, ja en nee. Ja, want Zwolle (en dus ook GroenLinks) zegt niet onomwonden nee tegen de uitbreiding van Lelystad. Nee, want Zwolle zegt wel dat de overlast zoveel mogelijk beperkt moet worden en laat het vrij om al dan niet tegen de uitbreiding van het luchtverkeer in het algemeen te zijn. En dat is GroenLinks Zwolle absoluut. Dat zal binnenkort ook nog blijken als er een protestcampagne in Zwolle is tegen de uitbreiding van het luchtverkeer.

Er zijn natuurlijk nog allerlei andere zaken die in het coalitieakkoord besproken worden. Ik zou dus nog wel even kunnen doorgaan met die zaken, maar een keer houdt het op. Ik hoop wel hierboven nog wat meer duidelijk te hebben gemaakt over hoe sommige dingen zitten. En ik hoop ook, dat de komende tijd GroenLinks flink zal investeren in de communicatie over deze en andere zaken.

Voor de zekerheid moet ik natuurlijk ook nog even duidelijk maken dat ik steunfractielid van GroenLinks ben. Ik zal dus vast hier en daar ook wat gekleurd zijn.

Gepubliceerd 27-5-2018

Ik ben inmiddels 62 jaar oud. In 2011 heb ik een herseninfarct gehad, waardoor ik niet meer kon werken. In mei 2021 kreeg ik weer een herseninfarct met als gevolg dat mijn conditie flink achteruit is gegaan en mijn rechterbeen niet meer echt lange afstanden kan afleggen. Ik ben nog wel actief., o.a. bij InteraktContour. Mijn hobby's zijn sport kijken (voetbal (PEC Zwolle), Amerikaans honkbal en Football (Seattle Mariners en Seattle Seahawks)), Karl May, de computer (vooral met de website bezig zijn), Zwolle en alles wat te maken heeft met Disney.

LAAT EEN REACTIE ACHTER

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in